Gallring

Gallringsgruppen består av en

 Ponsse Beaver, IoW AB

och en Ponsse Wisent,SGFAB

Vi utför arbeten i gallringar och mindre slutavverkningar åt Skogssällskapet m.fl. samt en del egna uppdrag. I gallringarna har vi mölighet att både ta ut massaved och GROT. Då kan det se ut som nedan.

Kombinerad massaved och GROT uttag.