Miljöplan & -policy


Miljöplan

Skälby Gårds Förvaltning har ett miljöprogram som vi anser vara av god kvalitet. Vi kan presentera följande.

Varje arbetsplats har en miljöansvarig arbetsledare. Den ska se till att miljökraven och vår egna miljöpolicy uppfylls.

Vi har ett serviceavtal med Nemax Miljöhantering och Länsförsäkringar som tar hand om allt farligt avfall via SÄKER MILJÖBOX, som vi har i vår verkstad där vi tar in allt som inte går tillbaka till våra servicelämnare. I det avtalet ingår miljöboxen på 500 liter, hämtning inom 14 dagar efter anrop, paketering/etikettering, dokumentationspärm, transportdokumentation, avfallsrapport/årsrapport och rådgivning.

Vid slangbrott och andra olje- vätskeläckage har vi alltid bra beredskap. Skulle det bli ett spill på marken så hanterar vi det genom att med saneringsmedel och slutna plåthinkar transportera avfallet till miljöboxen.

Slangar och oljor tas om hand och dokumenteras av våra leverantörer, bl.a. Runhällens Maskin och Hydroscand.

Drivmedlet till våra bilar och maskiner kommer från leverantörer som har inblandning av RME med minst 5 %.

SGFAB avser att endast anlita underentreprenörer som uppfyller våra krav.

All uppvärmning till hus, verkstad och varmvatten sker med FSC certifierad skogsflis från egen skog.

Vi har avlopp med 3-kammar brunn och infiltrations bädd.

Våra motormanuella redskap drivs med Aspen Miljöbensin.

 

Miljöpolicy

Arbetet ska utföras effektivt med minsta möjliga påverkan på miljön och klimatet, så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomisk försvarbart.
Personalen får den information som behövs och utbildas ständigt för att ha den bästa kompetensen i branschen.
Tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.
Alla lagar och miljökrav ska följas.
Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet.

Långsiktiga miljömål
Att få igång en ekologisk energi och spannmålsproduktion.
Att använda 100% förnyelsebara drivmedel som inte försämrar naturen och miljön.