Info om SGFAB

Skälby Gårds Förvaltning AB
Hemort: Sala, 0 minuters inställelsetid

Organisationsnummer: 556772-9073

Skälby Gårds Förvaltning AB har tre inriktningar: Energi, Miljö & Entreprenad. Vi producerar och säljer bioenergi i form av flis och hampa, har stort intresse av natur och miljö där vi även utför entreprenad åt företag och privatpersoner. Företaget har för närvarande 6 anställda.

SGF-AB:s serviceorganisation innefattar förutom våra egna verkstadsbussar och personal även ett samarbete med Runhällens Maskin som sköter större service och reparationer. De tillhandahåller även miljögodkänd hydraulolja och reservdelar, med huvudlager i Surahammar, vilket gör att de allra flesta delar finns snabbt på plats. Slangar och övrig olja hämtas och lämnas på LE-hydraulik i Sala, som är medlemmar i Hydroscand. Tvättning, större reparationer och service kommer att utföras i egen verkstad med oljeavskiljare.

I våra övriga åtaganden ingår arbeten inom mark, väg och övrig anläggning så som; skogsvägar, markåterställning, underhåll av broar, vägtrummor, diken etc. Transporter av material och utrustning sker med egen lastväxlare, som även har möjlighet att köra flis.

Bolaget jobbar just nu även med ett projekt åt Länsstyrelsen i Västmanland, där vi restaurerar betesmarker och hugger fram skyddsvärda träd i inre Mälardalens skärgård. Där tillhandahåller vi även biologkompetens för planering och skötsel av naturreservat. Vi utför också avverkning på marker med dålig bärighet med vår Terri ATD och manuellhuggare. Detta koncept lämpar sig även mycket bra för stadsnära skogsbruk.